Rijeka i globalno pozicioniranje

prof. dr. sc. Nenad Dujmović

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

prof. dr. sc. Nenad Dujmović - Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Potencijal riječkog prometnog pravca je vrlo velik.

Pitanje: Koja su po vama, i s obzirom na Vaše iskustvo, tri najveća problema u dosadašnjem razvoju riječkog prometnog pravca?

Dujmović: Prije svega, nije se desila modernizacija pretovarnog lanca. Uz to, neadekvatna željeznička pruga i izostanak razvoja suhih pozadinskih kapaciteta riječke luke zakočili su razvoj riječkog prometnog pravca.

Pitanje: Da li biste mogli izdvojiti tri pozitivna iskoraka učinjena u proteklim godinama u području razvoja riječkog prometnog pravca?

Dujmović: Svakako bih izdvojio poboljšanje željezničkog prometa uvođenjem izmjenične mreže. Potom je tu izrada cestovnih obilaznica i poboljšani cestovni pristup riječkoj luci. Na kraju, tu je razvoj površina za pretovar tereta u zaleđu. Govorim o zonama Kukuljanovo i Miklavije.

Pitanje: Kako vidite razvoj riječkog prometnog pravca u idućih sedam godina u Rijeci?

Dujmović: Potencijal riječkog prometnog pravca je vrlo velik i ima velike šanse za transport tereta u središnju Europu.

Pitanje: Što smatrate temeljnim trima odrednicama u kontekstu razvoja riječkog prometnog pravca u idućih sedam godina u Rijeci?

Dujmović: Temeljne odrednice za razvoj u prvom redu uključuju izgradnju nove nizinske željezničke pruge. Radi sadašnjih vrlo teških financijskih uvjeta predlaže se reducirana izgradnja dijela nizinske suvremene željezničke pruge Kotoriba – Koprivnica – Dugo Selo –Zagreb – Karlovac – Ogulin. Budući da se sada ostvaruje pretovar od 170.000 kontejnera, siguran sam sa u sljedećih 5 godina mogu zadovoljiti potrebe za 500.000 kontejnera, s pretpostavkom dobrog održavanja pruge Ogulin-Rijeka.

Druga odrednica jest izgradnja suhih terminala radi prihvata tereta u zaleđu te nastavak izgradnje Zagrebačke obale za pretovar tereta, a treća je – svakako – unapređenje pretovarnih kapaciteta.

Pitanje: Kakav će biti vaš doprinos, odnosno doprinos vaše institucije, u kontekstu željenog razvoja riječkog prometnog pravca? To jest, kako ćete se u takav razvoj uključiti i doprinijeti mu?

Dujmović: Akademija tehničkih znanosti Hrvatske će preko briselskih projekata poduprijeti sve razvojne projekte riječke luke.