Rijeka i globalno pozicioniranje

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić - Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture

Bez moderne europske Rijeke nema ni moderne europske Hrvatske.

Pitanje: Koji su po vama i s obzirom na vaše iskustvo najveći problemi u dosadašnjem razvoju riječkog prometnog pravca?

Hajdaš Dončić: Najveći problemi su nekonzistentnost državne politike i nekontinuacija između različitih prometnih oblika koji zajedno čine riječki prometni pravac. Rijeka je odabrana kao strateško mjesto Republike Hrvatske za razvoj logistike, luke, dobavu roba, kao i za razvoj svih manipulativnih sredstava.

No, nažalost, nije postojala koordinacija i usklađenost završetaka projekta Zagrebačke obale, državne ceste i željeznice, već su svi projekti vođeni stihijski i uz lošu ili nikakvu koordinaciju. Najvažniji problem je upravo što dosada, s državne razine, nisu dovršeni ključni infrastrukturni projekti.

Ako Rijeku uspoređujemo sa sjevernim njemačkim lukama iz aspekta udaljenosti od Sueskog kanala, tada je put do Rijeke kraći za 5-6 plovnih dana, što predstavlja jednu vrstu konkurentske prednosti. To je izuzetno važno u ekonomiji obujma, gdje izbor lokacije za istovar i špediciju praktički ovisi jednom centu. Stoga je ključno sinkronizirati ulaganja u željeznicu, luku i državnu cestu, koje bi trebale biti završene do 2017. godine.

Prioritet sadašnje Vlade Republike Hrvatske je do 2017. osigurati da riječki željeznički prometni pravac postane sastavni dio Transeuropske prometne mreže, odnosno sržne mreže, a time i pogodan za sufinanciranje od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u visini do 85%.

Kroz projektnu dokumentaciju predvidjeli smo da riječki prometni pravac teče do mađarske granice, bolje rečeno do Zagreba, nakon čega će se širiti u dva kraka – jedan prema Grazu, a drugi prema Budimpešti.

Radi se o ulaganjima od preko 3 milijarde eura u razvoj moderne željeznice namijenjene kargo prometu. Ovaj razvoj željeznice bit će povezan s razvojem Brajdice i Zagrebačke obale, a time i s podizanjem kapaciteta sa sadašnjih 120.000 TEU-a na 1.200.000 TEU-a. Dakle, promet iz Rijeke prema Budimpešti i Grazu će se deseterostruko uvećati.

Naša nastojanja u privlačenju strateških partnera nisu okrenuta samo prema kineskim, već i prema europskim kompanijama, jer smatramo da uz strateškog partnera, uz prioritetnog koncesionara Zagrebačke obale, možemo povećati transport i količinu roba, kako bi se onda kroz cost-benefit analize koje su izrađene za sve projekte pokazala izvedivost tj. opravdanje ulaganja u riječki prometni pravac.

Također je važno riješiti državnu cestu D403, koja je sastavnica kompletnog projekta Luke Rijeka. Ovo znači da i Hrvatske ceste do 2017. imaju obavezu završiti jednu od najskupljih dionica u povijesti hrvatskih cesta, čije je ekonomsko opravdanje upravo razvoj riječke luke.

Pitanje: Možete li izdvojiti nekoliko pozitivnih iskoraka koji su učinjeni po pitanju razvoja riječkog prometnog pravca proteklih godina?

Hajdaš Dončić: Kroz inicijativu Grada i lučkih uprava aktivirani su ugovori sa Svjetskom bankom za gradnju terminala. Nedostajala je jedino šira društvena platforma za ulaganje u infrastrukturu, posebno željezničku i cestovnu. Znači, nedostajao je način kako ostvariti intermodularnost, kako povezivati transport, koji je kompleksan, u jednu sastavnu cjelinu.

Pitanje: Kako vidite razvoj riječkog prometnog pravca u sljedećih 7 godina obzirom na konkurentnost grada i globalno pozicioniranje Rijeke?

Hajdaš Dončić: Rijeka je jedan od rijetkih gradova u mediteranskom bazenu koji ima izrazito pogodne karakteristike za uspjeh. Naglašavam – izrazite prirodne karakteristike za uspjeh koje proističu iz geostrateške pozicije, kako Republike Hrvatske, tako i same Rijeke. Ono što je prije nedostajalo jest državna potpora razvoju Rijeke jer – bez moderne europske Rijeke nema ni moderne europske Hrvatske.

Pitanje: Što smatrate najbitnijim temeljnim odrednicama odnosno projektima vezanim uz razvoj riječkog prometnog pravca u sljedećih sedam godina?

Hajdaš Dončić: Smatram da najvažnije odrednice uključuju ulaganje u željeznicu, završetak projekta Zagrebačke obale te pronalazak strateškog partnera koji će zapravo manipulirati teretima i biti prioritetan koncesionar u samom području Lučke uprave Rijeka. On u riječku luku treba dovesti odgovarajuće količine tereta, konkretno 1.200.000 TEU-a, što je količina koju će nova infrastruktura moći podnijeti.