Rijeka i društvo znanja

Siniša Križanec, prof.

Predsjednik Udruge inovatora BI 3. MAJ

Siniša Križanec, prof. - Predsjednik Udruge inovatora BI 3. MAJ

Suradnja brodogrališta i inovatora na obostranu je korist.

Pitanje: Na koji način su inovatori uključeni u poslovanje brodogradilišta 3. MAJ d. d.?

Križanec: Udruga inovatora brodograđevne industrije 3. MAJ formirana je nakon završetka II. svjetskog rata i od tada djeluje unutar ovog poduzeća. Tijekom vremena mijenjala je svoje nazive prilagođavajući se trenutnim političkim situacijama, da bi 2001. dobila naziv: „Udruga inovatora brodograđevne industrije 3 MAJ.“ Sjedište Udruge nalazi se unutar kruga samog brodogradilišta.

Iste godine potpisan je s brodogradilištem Ugovor o međusobnoj suradnji, po pitanju inovacija koje su naši inovatori stvorili. Ukratko, suradnja je organizirana na sljedeći način: ukoliko Komisija brodogradilišta procijeni da je neka inovacija primjenjiva i korisna u radu samog poduzeća, onda ju otkupljuje od inovatora, odnosno inovator se odriče prava na tu inovaciju, prepušta ju brodogradilištu, a za to dobiva određenu naknadu ovisno o stupnju iskoristivosti same inovacije.

Napominjem da su naši inovatori prvenstveno mali ljudi, koji rade u direktnoj proizvodnji, a koji na neki način pokušavaju unaprijediti sam posao kojeg obavljaju, bilo kroz smanjenje utroška energije, bilo kroz smanjenje utroška sati ili na bilo koji drugi način koji omogućuje da se poboljša sam učinak rada. Ugovor je sklopljen i s Tvornicom motora, gdje funkcioniramo po istom principu. Prosječno se godišnje prijavi 10-ak inovacija koje uglavnom prođu Komisije i prihvate se za daljnju obradu.

Članovi Udruge sa svojim inovacijama nastupaju na međunarodnim sajmovima inovacija, najčešće na najvećem hrvatskom nacionalnom salonu Inova koji se svake druge godine odvija u Zagrebu, a svake prve godine u nekom od drugih hrvatskih gradova. I svaki puta osvajaju zapažene rezultate. Primjerice, zadnja Inova održana je u Šibeniku gdje su nastupila naša tri inovatora koji su osvojili zlatnu, srebrnu i brončanu medalju kao i posebno priznanje za komercijalizaciju same inovacije.

Pitanje: Kako Brodogradilište 3. MAJ surađuje sa riječkim Sveučilištem?

Križanec: 3. MAJ po tom pitanju ima izvrsna iskustva, potpisane ugovore s nekoliko fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tu je svakako najznačajniji i nama najpotrebniji ugovor s Tehničkim fakultetom, ali važni su i Pomorski fakultet, Ekonomski fakultet i Veleučilište u Rijeci. U budućnosti planiramo potpisati nove ugovore te pridonijeti razvoju Rijeke kao sveučilišne i poslovne zajednice.