Razgovori o Rijeci 2020.

Početkom 2012. godine, gotovo 70% građana Rijeke koji su izašli na referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, glasalo je ZA ulazak. Bio je to znak da Riječani razumiju potencijal koji nosi uključivanje u ovu veliku zajednicu.

No, valja znati da punopravno članstvo u EU nije samo prilika, nego i izazov na koji treba znati odgovoriti. Stoga je, uoči donošenja Strategije razvoja Rijeke u budućem razdoblju, Vojko Obersnel otvorio široki dijalog s građanima, stručnjacima i predstavnicima Vlade RH, upravo kako bi mogao ucrtati jasan, nedvojben i smjeli pravac budućnosti Rijeke.

U strategiji razvoja EU za razdoblje od 2014. do 2020. godine, nazvanoj Europa 2020, navode se tri ključna prioriteta: pametan, održiv i uključiv rast.

Spoznaje dobivene u Razgovorima o Rijeci pretočene su u izborni program Vojka Obersnela i koalicije RI2020, a kasnije i u Strategiju razvoja Rijeke do 2020.

Tijekom realizacije projekata iz Strategije Razgovori sa stručnjacima se nastavljaju.

Proučite teme i tijek Razgovora o Rijeci

Okrugli stolovi